Terapia pedagogiczna

W naszym ośrodku rehabilitacji w Poznaniu prowadzimy między innymi intensywną terapię pedagogiczną. Zajęcia są indywidualne, by zwiększyć skuteczność rozwijania nowych umiejętności i kompensowania deficytów. Rozpoczynamy od zaplanowania terapii dziecka.

Na czym polega nasza terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna ma na celu rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych oraz uczenie samodzielności. W naszych działaniach dopasowujemy metodę pracy do osobowości dziecka. Terapię pedagogiczną charakteryzuje eklektyczny model pracy. Podstawą ćwiczeń z dzieckiem jest zawiązanie z nim relacji, zbudowanie systemu motywacji, a także działanie na wzmocnieniach pozytywnych. Pierwsze spotkania skupiają się na ocenie umiejętności dziecka, sprawdzeniu sfery potencjalnego rozwoju. Na tej podstawie tworzymy program i wyznaczamy cele terapii. By sprawdzać skuteczność prowadzonych działań, monitorujemy postępy dziecka.

pedagogiczna