Informacja dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz z poradni specjalistycznej

Szanowni Państwo,

Nasza placówka świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Mogą Państwo kierować do nas dzieci wykazujące nieprawidłowości w rozwoju.

Honorujemy skierowania do ośrodka dziennego (na oddział dzienny) na drukach skierowania „Do szpitala” z zaznaczeniem oddział/ośrodek dzienny, od lekarzy z następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej oraz POZ mających podpisaną umowę z NFZ. Bardzo prosimy o wyraźne podawanie kodu ICD-10.

Do naszego ośrodka mogą być kierowane dzieci z rozpoznaniami określonymi kodami ICD 10: D14,   F80,   F84,   F82,   F98,   G09,   G12,   G24,   G25,   G26,   G40,   G54, G60,   G61,   G63,   G64,   G70,   G71,   G73,   G80,   G81,   G82,   G83,   G91, G92,   G93,   G98,   H53,   H54,   H90,   H91,   H93,   P00,   P03,   P05,   P07, P10,   P11,   P14,   P15,   P20,   P21,   P52,   P54,   P91,    P94,   R47,   R62, Q01-Q07,   Q17,   Q35-Q37,   Q67,   Q72,   Q73,   Q76,   Q77,   Q87,   Q89,  Q90, Q91 (zgodnie z zaleceniami Zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej.

Nasza placówka mieści się przy ul. Górna Wilda 99 D w Poznaniu.
Rejestracji pacjenci mogą dokonywać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1400, tel. 61 833 72 50.

Nasz zespół to grono doświadczonych terapeutów: rehabilitantów, psychologów, neurologopedów i pedagogów specjalnych. Współpracujący z nami lekarze doceniają kompetencje naszych specjalistów, doskonały kontakt z nimi i partnerstwo tej współpracy.

Do naszego Ośrodka mogą być kierowane dzieci z:

  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • wcześniaki
  • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi
  • chorobami  genetycznymi m.in. zespołem Downa
  • autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • zaburzeniami zachowania i emocji
  • wadami postawy

Ośrodek SILOE mieści się w centrum Poznania

Ma doskonałe połączenie z innymi dzielnicami Poznania oraz gminami metropolii poznańskiej, szczególnie części zachodniej i południowej.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00
oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00.

Informacje i rejestracja – od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00,

tel. 61 833 72 50