Terapia Ręki

W naszym ośrodku rehabilitacji w Poznaniu prowadzimy między innymi terapię ręki. Jest to usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców czyli tzw. motoryki małej. Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są:

 • kontrolowane ruchy rąk i palców
 • chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy
 • manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania
 • skoordynowane używanie obu rąk

W przypadku zaburzenia rozwoju motoryki małej konieczna jest terapia ręki, która stymuluje rozwój i koryguje zaburzenia. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i mowy.

tr

Metoda terapii ręki stosowana jest u:

 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieraniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, spożywaniem posiłków itp),
 • dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • dzieci wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • dzieci nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dzieci z niskim poziomem graficznym pisma, prac plastycznych,
 • dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dzieci, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.