Jeśli ​chcecie ​Państwo ​wesprzeć ​naszych ​małych i ​dużych ​bohaterów ​zachęcamy ​do ​wpłat ​na ​konto

Stowarzyszenia​ ​na​ ​Rzecz​ ​Dzieci​ ​Niepełnosprawnych​ ​i​ ​Zagrożonych
Niepełnosprawnością​ ​SILOE
nr​ ​konta:​ ​90 2030 0045 1110 0000 0271 0120

Jednocześnie​ ​przypominamy,​ ​że​ ​wszelkie​ ​darowizny​ ​pieniężne​ ​na​ ​konto​ ​organizacji pozarządowej​ ​można​ ​odliczyć​ ​w​ ​PIT​ ​do​ ​6%​ ​swojego​ ​dochodu.