Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) – Augmentative and Alternative Communication to wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi a więc bardziej samodzielnymi.

o_19emktqi516phfks1edq1ep51ent2k