Ośrodek

Ośrodek SILOE powstał w 2007 roku, dzięki kilku bardzo życzliwym osobom w tym mieście, którym z całego serca dziękujemy.

W 2007 roku w listopadzie, po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Poznania jako Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Najmłodszych Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE przyjęliśmy pierwszych pacjentów.

Przez pierwsze 14 miesięcy finansowani byliśmy z kilku dotacji Urzędu Miasta Poznania, darowizn firm i osób prywatnych oraz z przekazywanego nam 1%.

Obecnie Ośrodek SILOE to instytucja, na którą składa się:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE

oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek SILOE.

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i z tzw. grupy ryzyka oraz pomaganie ich rodzinom.

STOWARZYSZENIE

1. Historia

Na kanwie Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Najmłodszych Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE w połowie 2008 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością „SILOE”.

2. Cele działalności

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci. Opieką rehabilitacyjną i terapeutyczną obejmujemy zarówno dzieci wykazujące nieprawidłowości rozwojowe jak i dzieci niepełnosprawne. Szczególnie istotnym elementem naszej pracy jest współpraca z rodzicami oraz innymi placówkami medycznymi oraz edukacyjnymi, do których nasi podopieczni uczęszczają.

3. Władze Stowarzyszenia

Danuta Mączyńska – prezes zarządu

Justyna Tempska – wiceprezes zarządu

Wioleta Sobczak – sekretarz zarządu

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć naszych małych i dużych bohaterów zachęcamy do wpłat na konto

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE
nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0271 0120
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie darowizny pieniężne na konto organizacji pozarządowej można odliczyć w PIT do 6% swojego dochodu.

Na szczególne podziękowania zasługują nasi partnerzy:

  • FotoPluma
  • Sponsor4
  • Sponsor5