Informacje dla rodziców

Ośrodek SILOE to placówka, której specjaliści od 2007 r. pomagają dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością.

Przez te wszystkie lata zdobyliśmy uznanie lekarzy, którzy właśnie do nas kierują swoich pacjentów na rehabilitację .

Fachową opieką naszego zespołu fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i lekarzy o specjalnościach dziecięcych obejmujemy dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • wcześniaki
 • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi
 • chorobami  genetycznymi m.in. zespołem Downa
 • autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zaburzeniami zachowania i emocji
 • wadami postawy

Zapewniamy:

 • diagnozy
 • rehabilitację ruchową
 • terapię pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię neurologopedyczną
 • integrację sensoryczną
 • konsultacje specjalistyczne

Ośrodek SILOE mieści się w centrum Poznania

Ma doskonałe połączenie z innymi dzielnicami Poznania oraz gminami metropolii poznańskiej, szczególnie części zachodniej i południowej.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00
oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00.

Informacje i rejestracja – od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00,

tel. 61 833 72 50