o_1a23j0ncm9q7nqq1pf7kvb141qk

Terapia Dzieci z Autyzmem

Nasz ośrodek, dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia terapii dzieci z autyzmem. Podczas zajęć z dziećmi z autyzmem wykorzystywane są metody, które pozwalają na redukcję zachowań niepożądanych u autystyka i rozwijanie zachowań deficytowych takich jak okazywanie uczuć, mowa oraz zabawa. A także mające na celu poprawę świadomości własnego ciała, nabywanie kompetencji społecznych, nauczenia budowania relacji, zdobywanie umiejętności samoobsługi, usprawnienie orientacji w przestrzeni czy posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi.