Kinga Prusinowska

Mar 08, 2021

STUDIA:

 • absolwentka studiów na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku: doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe: diagnoza i terapia psychopedagogiczna, stosowana analiza zachowania, Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

KURSY I WARSZTATY:

 • certyfikaty:  Wykorzystanie ADOS–2 w diagnostyce klinicznej,  Szkolenie PECS – poziom 1 i 2,  Trener umiejętności społecznych TUSS,  Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL – zastosowanie w badaniach naukowych,  VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • kursy:  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,  Narzędzia M-CHAT-R/F praktyczne zastosowanie
  w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • szkolenia:  Model aktywny w strategiach komunikacyjnych i w zabawie,  Diagnoza dziecka pod kątem całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu,  Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy,  Jak się uczyć? czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, z trudnościami w czytaniu i pisaniu)
 • diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci
 • diagnozę funkcjonalną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • konsultacje dotyczące możliwych sposobów rozwiązywania kłopotów wychowawczych