Karolina Dworecka

Mar 08, 2021

STUDIA:

 • absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia
 • absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia: logopedia; specjalność: neurologopedia.

KURSY I WARSZTATY:

 • Warsztat I stopnia: „Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” – dr Mieczysław Chęciek
 • „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – mgr Małgorzata Łukaszewska
  -Choruży
 • „Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii” – dr Iwona Michalak
  -Widera
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna” – mgr Małgorzata Tomaszewska

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • diagnozę neurologopedyczną
 • terapię neurologopedyczną osób z zaburzeniami komunikacji, występującymi na skutek uszkodzenia mózgu – afazja, dyzartria
 • terapię logopedyczną wad wymowy
 • terapię logopedyczną opóźnionego rozwoju mowy

Moją pięcioletnią przygodę z logopedią rozpoczęłam na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją wiedzę zdobywałam od wybitnych specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach z zakresu: logopedii, laryngologii, neurologii, pediatrii oraz stomatologii. Studia licencjackie ukończyłam z tytułem logopedy, natomiast studia magisterskie z tytułem neurologopedy. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz z  dorosłymi. Prowadzę terapię opóźnionego rozwoju mowy, usuwania wad wymowy, afazji i dyzartrii. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.