mgr Justyna Bobek

Paź 01, 2017 pedagog specjalny, terapeuta SI

STUDIA:

 • absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

KURSY I WARSZTATY:

 • Kurs Integracji Sensorycznej– 1º, 2º (terapeuta SI)
 • Specjalistyczny program diagnostyki i terapii – Sensor- Komplex
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
 • Kurs dotyczący podejścia Pyramid i PECS (Picture Exchange Communication System)
 • Kurs języka miganego dla nauczycieli I, II, III i IV stopień
 • Warsztaty dotyczące Alternatywnych Form Komunikowania się
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji- I, II, III i IV moduł
 • Stymulacja od podstaw/stymulacja bazalna
 • Modele pracy z małym dzieckiem z autyzmem
 • Warsztaty z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kurs doskonalący: Metoda Dobrego Startu
 • Warsztaty: „Zabawa z chustą Klanzy”
 • Szkolenie „PECS-Poziom 1 i 2”
 • Kurs Programy Aktywności Marianny & Christophera Knill’ów
 • Podejście „Dotyk i komunikacja” wg Christophra Knill’a

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia Integracji Sensorycznej
 • diagnozę i terapię pedagogiczną (w tym diagnozę Schopler’a)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia z terapii ręki
 • zajęcia z grafomotoryki