Aleksandra Łysiak

Paź 01, 2017 pedagog specjalny

STUDIA:

 • absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – pedagogika: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe: edukacja i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

KURSY I WARSZTATY:

 • PECS poziom 1
 • Terapia ręki poziom I i II
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem
 • Sensoplastyka – wstęp
 • Diagnoza małych dzieci (pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu) – Fundacja Synapsis
 • Trudności związane z karmieniem dziecka – od teorii do praktyki
 • Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 – modułowy kurs bazowy
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania:
  • w rozwijaniu mowy i komunikacji
  • w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
  • w pracy z grupą

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • diagnozę małego dziecka (pod kątem kamieni milowych rozwoju) oraz
 • zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze, zabawę i samodzielność
 • zajęcia rozwijające komunikację funkcjonalną oraz umiejętności społeczne
 • wprowadzanie i rozwijanie komunikacji alternatywnej/wspomagającej PECS
 • terapię dzieci ze spektrum autyzmu
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia oraz konsultacje małych dzieci przejawiających trudne zachowania
 • terapię ręki