Agnieszka Gnabasik

Paź 01, 2017 pedagog specjalny

STUDIA:

 • absolwentka studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a także wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe- wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu

KURSY I WARSZTATY:

 • certyfikat nauczyciela-terapeuty
 • III stopniowy kurs doskonalący „terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • kurs „Diagnoza i Terapia Ręki” 1º, 2º
 • szkolenie: „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1
 • szkolenie prowadzone przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku:
  „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym”
 • warsztaty: „Zabawa z chustą Klanzy”, „Niezwykła przygoda-zabawy plastyczno-sensoryczne”,
  „Oswoić nadpobudliwość-praca z dzieckiem nadpobudliwym”
 • staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • terapię pedagogiczną
 • ocenę funkcjonowania dziecka
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia z terapii ręki
 • zajęcia grupowe (zajęcia uspołeczniające)