Terapia pedagogiczna

W Naszym Ośrodku zajmujemy się intensywną terapią pedagogiczną. Zajęcia są indywidualne by zwiększyć skuteczność rozwijania nowych umiejętności i kompensowania deficytów.
Rozpoczynamy od zaplanowania terapii dziecka. Celem terapii pedagogicznej jest rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych oraz uczenie samodzielności.

W naszych działaniach dopasowujemy metodę pracy do osobowości dziecka. Terapię pedagogiczną charakteryzuje eklektyczny model pracy. Podstawą ćwiczeń z dzieckiem jest zawiązanie z nim relacji, zbudowanie systemu motywacji a także działanie na wzmocnieniach pozytywnych. Pierwsze spotkania skupiają się na ocenie umiejętności dziecka, sprawdzeniu sfery potencjalnego rozwoju.
Na tej podstawie tworzymy program i wyznaczamy cele terapii. By sprawdzać skuteczność prowadzonych działań monitorujemy postępy dziecka.

pedagogiczna