mgr Stanisław Czechowski

Paź 01, 2017 fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF

STUDIA:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia II stopnia (fizjoterapia w
  sporcie).
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile, studia licencjackie.

KURSY I WARSZTATY:

 • PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation – torowanie nerwowo-mięśniowe)
  • Podstawowy
  • Rozwijający
  • Kliniczny – w pediatrii (level IV)
 • SIAT—Seminarium wprowadzające do terapii Integracji Sensorycznej wg. Ayres
 • Terapia manualna—Maitland Concept, poziom1-(4 tygodnie),
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath i inne
  techniki fizjoterapeutyczne
 • Kinesio Taping—KT1, KT2
 • Ćwiczenia równoważne i oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band
 • Masaż tkanek głębokich

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 •  diagnostykę i terapię ruchową dzieci z: zaburzeniami rozwoju, problemami
  neurologicznymi, genetycznymi oraz wadami postawy
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • aplikację plastrami Kinesio Taping
 • turnusy rehabilitacyjne
 • ergoterapię dla dzieci na wózkach aktywnych