Katarzyna Kupczyk-Buchert

Paź 01, 2017 Pedagog specjalny

STUDIA:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie na kierunku:
  Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia licencjackie na kierunku:
  Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i socjoterapia
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych”.
  Prowadzony przez Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu
 • Studia podyplomowe z logopedii na Wyższej Szkole Administracji i Pedagogiki w Poznaniu
 • Rozpoczęcie licencji na terapeutę behawioralnego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej

KURSY I WARSZTATY:

 • Szkolenie z PCS – poziom I
 • Szkolenie MAKATON – poziom I
 • Certyfikat Nauczyciela – Terapeuty Dzieci z Autyzmem
 • Szkolenie Diagnozy i terapii stymulacyjnej metodą C. D. Delacato – stopień I i II
 • Kurs z Terapii ręki – stopień I i II
 • Kurs masażu dziecięcego Shantala wg metody holenderskiej organizacji Shantala – stopień I i II

W OŚRODKU SILOE PROWADZĘ:

 • terapia pedagogiczna
 • terapia dzieci z autyzmem
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • diagnoza i terapia pedagogiczna ( w tym profil psychoedukacyjny PEP-R)
 • zajęcia z terapii ręki
 • zajęcia grupowe ( zajęcia socjoterapeutyczne; zajęcia taneczno – ruchowe; zajęcia integracyjne; zajęcia adaptacyjne; zajęcia włączające do grupy rówieśniczej; zajęcia rozwojowe)
 • zajęcia logopedyczne.