Informacja dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz z poradni specjalistycznej

Jako placówka specjalistyczna zajmująca się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym zachęcamy Państwa serdecznie do współpracy.

Nasz zespół to grono doświadczonych terapeutów: rehabilitantów, psychologów, neurologopedów i pedagogów specjalnych. Współpracujący z nami lekarze doceniają kompetencje naszych specjalistów, doskonały kontakt z nimi i partnerstwo tej współpracy.

Do naszego Ośrodka mogą być kierowane dzieci z:

  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • wcześniaki
  • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi
  • chorobami  genetycznymi m.in. zespołem Downa
  • autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • zaburzeniami zachowania i emocji
  • wadami postawy

Ośrodek SILOE mieści się w centrum Poznania

ma doskonałe połączenie z innymi dzielnicami Poznania oraz gminami metropolii poznańskiej, szczególnie części zachodniej i południowej.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00
oraz w soboty w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje i rejestracja – od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00,

tel. 61 833 72 50